Alliberar memòria al tractar molts nodes a Drupal

Treballant en Drupal a vegades ens trobem que ens cal processar grans quantitats de nodes per fer alguna tasca. Per aquests casos Drupal proveeix la Batch api o les cues segons ens convingui en cada cas. Però aquesta vegada es tractava d'exportar uns nodes a Excel i amb el temps la quantitat de dades a exportar anava augmentant (els nois no volien filtres, però òbviament els van acabar demanant, ja coneixem als usuaris...).

Drupal 8 - Invalidar la cache del node referenciat

Avui ens hem trobat amb una situació un pel estranya al activar les caches d'un projecte abans de posar-lo en producció.

Es tracta d'una web on hi ha una sèrie de cursos on els usuaris s'hi poden apuntar. Els templates del content type curs estan personalitzats per mostrar informació diferent en funció de si l'usuari s'hi ha apuntat o no, de l'estat de la inscripció, etc.